Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

  Στα πλαίσια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 2011 από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα COMENIUS αποφασίστηκε να συμμετάσχει το σχολείο με την πρόταση «WATER IS LIFE». Όπως προκύπτει και από τον τίτλο έχει να κάνει με το νερό. Δηλαδή ποια είναι η σημασία του νερού, το νερό στο παρελθόν παρόν και μέλλον, το νερό στα πλαίσια των τοπικών παραδόσεων κ.λπ. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος ανάμεσα σε άλλα έγινε γιατί το θέμα θεωρήθηκε ως πολύ βατό με δυνατότητα άντλησης πολλών στοιχείων από διάφορες πηγές με μεγάλες δυνατότητες συμμετοχής των παιδιών στις διάφορες φάσεις υλοποίησης του προγράμματος, αφού αυτός είναι και ο σημαντικότερος στόχος του προγράμματος. 

   Τα παιδιά στέλνουν τα δικά τους μηνύματα στον κόσμο.  

(κλικ επάνω στην εικόνα για να δείτε το video).


[Στόχοι]-[Στο Debrecen]-[Ερωτηματολόγιο]-[Η περιπέτεια του νερού]-[Στο Vigo]-[Στα Άδανα]-[Στις Σάπες]-[Στο Starachowice