Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

  Το ταξίδι μας στην Τουρκία, στο Δημοτικό Σχολείο του Incirlik της πόλης των Αδάνων, πραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι 27 Απριλίου 2012. Στη συνάντηση πήραν μέρος ο Πέγιος Σταύρος, ως συντονιστής του προγράμματος και οι εκπαιδευτικοί Αχαρίδου Μαριάνθη, Καλαϊτζή Βαριάννα και Χατζάτογλου Μακρίνα.

 (Περισσότερα διαβάστε κάνοντας κλικ επάνω στη δεύτερη εικόνα).


Αν θέλετε να δείτε την επίσκεψη των εκπαιδευτικών στα Άδανα, κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα!

[click on the picture]


[Στόχοι]-[Στο Debrecen]-[Ερωτηματολόγιο]-[Η περιπέτεια του νερού]-[Στο Vigo]-[Στα Άδανα]-[Στις Σάπες]-[Στο Starachowice] - [Karlstad]