Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

  Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «η περιπέτεια του νερού», είναι ενταγμένο στo γενικότερο πλαίσι του προγράμματος Comenius. Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο βιολογικό καθαρισμό και στο φράγμα Λουτρών Αλεξ/πολης. Οι μαθητές των τμημάτων Ε1, Δ1 και Δ2 ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις το βιολογικού καθαρισμού από την υπεύθυνη κ. Μαρία Λουκά και στο φράγμα από τον κ. Μαργαρίτη Ζιώτη με μεγάλη προθυμία. Τα παιδιά κατάλαβαν ότι τα λύματα της αποχέτευσης μετά από επεξεργασία καταλήγουν στη θάλασσα ως καθαρό νερό. Εντυπωσιάστηκαν απ’ τη διαδικασία όχι όμως από τη δυσάρεστη οσμή, ειδικά στα πρώτα στάδια. Ο ενθουσιασμός τους όμως ήταν εμφανής στο φράγμα από το οποίο υδροδοτείται η ευρύτερη περιοχή της Αλεξ/πολης.

  Το φθινοπωρινό τοπίο και η ηρεμία του νερού ήταν πανέμορφα. Ο υπεύθυνος μας προσκάλεσε να επισκεφτούμε ξανά το φράγμα την άνοιξη, γιατί τότε υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα νερού και η υπερχείλισή του είναι εντυπωσιακή. Τέλος, αξίζει να ευχαριστήσουμε τον κ. Γιώργο Ξενουδάκη για την παραχώρηση ενημερωτικού και φωτογραφικού υλικού.

Υπεύθυνες δασκάλες: Ε1- Βράτζια Μαρία-Δ1- Μπανταλίδου Μαρίνα-Δ2 - Σκεύα Κατερίνα


"Τhe adventure of water" The environmental education program on "the adventure of water", is part of To the general framework of the Comenius. On Thursday, November 24, 2011 was an educational visit to the biological treatment and the dam Baths Alex / polis. Students parts E1, D1 and D2 toured the facilities in purification of the responsible Maria Lucas and the dam by Mr. Margaritis Zioti with alacrity. The children understood that sewage and waste water after treatment into the sea as pure water. Impressed from the process but not the unpleasant smell, particularly in the early stages. Their enthusiasm was evident but the dam from which water supply is the area of ​​Alex / polis. The autumn scenery and the tranquility of the water was beautiful. The manager invited us to visit again the dam in the spring, because there is more water and the overflow is impressive. Finally, you have to thank Mr. George Xenoudaki for giving information and photographic material.

 Responsible teachers: E1-Marie Vratzia - D1-Bantalidou Marina - D2 - Katerina Skeya