Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

Άλλοι στόχοι του προγράμματος είναι

 η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στα θέματα του νερού.

 Να αναπτύξει τις διδακτικές ικανότητες των εκπαιδευτικών βρίσκοντας νέες στρατηγικές μέσω της ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών από τα σχολεία των εταίρων που συμμετέχουν.

 Να προωθηθεί η ιδέα της επιστημονικής έρευνας μέσω των πειραμάτων και των αξιολογήσεων που θα κάνουν τα ίδια τα παιδιά βιώνοντας την εμπειρία της ανακάλυψης και φυσικά να προάγουν τη γνώση και τη χρήση γλωσσών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ενθαρρύνοντας την αμοιβαία γνώση ανάμεσα σε μαθητές και δασκάλους σε ένα πνεύμα συμφωνίας και συνεργασίας για την εμπέδωση μιας ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης. 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ (ΕΤΑΙΡΟΙ) Στο πρόγραμμα αυτό θα συμμετάσχουν Δημοτικά Σχολεία από 7 χώρες της Ευρώπης. Αυτά είναι: Ελλάδα: Σάπες Ουγγαρία: Debrecen Τουρκία Incirlik Ρουμανία: (δύο πόλεις) Galati, Sovata Ισπανία: Vigo Πολωνία: Starachowice Σουηδία: Karlstad ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ