Αρχαιότερη πηγή ενέργειας...

 

   Η αιολική ενέργεια

 
 

Επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει

Ο κύκλος του νερού
Η τοξική λάσπη στην Ουγγαρία
Η υπερθέρμανση του πλανήτη
Η Γη κινδυνεύει
Η μόλυνση της ατμόσφαιρας
Η όξινη βροχή
Η έλλειψη νερού το επόμενο πρόβλημα
Η τρύπα του όζοντος
Τα σκουπίδια στη ζωή μας
Οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας
Οι πυλώνες της Δ.Ε.Η.
Η αιολική ενέργεια
Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο
Τα βιοκαύσιμα
Τι τρώμε σήμερα
Πετρέλαιο, καταραμένος πλούτος
Η κλιματική αλλαγή..απειλή...
Φωτοβολταϊκά και στα χωράφια!
Ήχος και θόρυβος, ενοχλητικός
Η λίμνη της Κάρλας
Βόμβα οι λάμπες φθορισμού!
Τα δάση πνεύμονες ζωής
Ανακύκλωση: Τι μπορούμε να κάνουμε
Φινλανδικά δάση στη Ροδόπη

Επιστροφή στα "Διάφορα"

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

 

  

 

  Αιολική ενέργεια: η αρχαιότερη πηγή ενέργειας  
Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται "ήπια μορφή ενέργειας" και περιλαμβάνεται στις "καθαρές" πηγές όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία (πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολυ αργότερα οι ανεμόμυλοι στη ξηρά.Ονομάζεται αίολικη γιατί στην ελληνική μυθολογία ο Αίολος ήταν ο θεος του ανέμου.
Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το καύσιμο είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν εκλύονται αέρια θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Επίσης, τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα.
  Η τεχνολογία των ανεμογεννητριών  
Η σημερινή τεχνολογία βασίζεται σε ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα 2 ή 3 πτερυγίων, με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200 400kW. Όταν εντοπιστεί μια ανεμώδης περιοχή και εφόσον βέβαια έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μετρήσεις και μελέτες για την αξιοποίηση του αιολικού της δυναμικού τοποθετούνται μερικές δεκάδες ανεμογεννήτριες, οι οποίες απαρτίζουν ένα αιολικό πάρκο.
  Η εγκατάσταση κάθε ανεμογεννήτριας διαρκεί 1-3 μέρες. Αρχικά ανυψώνεται ο πύργος και τοποθετείται τμηματικά πάνω στα θεμέλια. Μετά ανυψώνεται η άτρακτος στην κορυφή του πύργου. Στη βάση του πύργου συναρμολογείται ο ρότορας ή δρομέας (οριζοντίου άξονα, πάνω στον οποίο είναι προσαρτημένα τα πτερύγια), ο οποίος αποτελεί το κινητό μέρος της ανεμογεννήτριας. Η άτρακτος περιλαμβάνει το σύστημα μετατροπής της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια ο ρότορας ανυψώνεται και συνδέεται στην άτρακτο. Τέλος, γίνονται οι απαραίτητες ηλεκτρικές συνδέσεις.
Μειονεκτήματα
  Οι ανεμογεννήτριες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή θανατώσεις πουλιών, κυρίως αποδημητικών γιατί τα ενδημικά συνηθίζουν την παρουσία των μηχανών και τις αποφεύγουν. Γιαυτό καλύτερα να μην κατασκευάζονται αιολικά πάρκα σε δρόμους μετανάστευσης πουλιών. Σε κάθε περίπτωση, πριν τη δημιουργία ενός αιολικού πάρκου ή και οποιασδήποτε εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει να έχει προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Πάντως η συχνότητα ατυχημάτων πουλιών σε αιολικά πάρκα είναι πολύ μικρότερη αυτής των ατυχημάτων με αυτοκίνητα. Με την εξέλιξη όμως της τεχνολογίας και την αυστηρότερη επιλογή του τόπου εγκατάστασης (π.χ. πλωτές πλατφόρμες σε ανοικτή θάλασσα) το παραπάνω πρόβλημα, αλλά και ο θόρυβος από τη λειτουργία των μηχανών, έχουν σχεδόν λυθεί.
  Η κατάσταση στην Ελλάδα 
  Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή και τεράστιο πλήθος νησιών. Ως εκ τούτου, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν κυρίως στις νησιωτικές και παράλιες περιοχές προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη χώρα. Το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 13,6% του συνόλου των ηλεκτρικών αναγκών της χώρας.
  Ενέργειες για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχουν γίνει σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο γεγονός αυτό έχει συμβάλλει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΑΠΕ, η οποία ενθαρρύνει και επιδοτεί επενδύσεις στις Ήπιες μορφές ενέργειας. Αλλά και σε εθνική κλίμακα, ο νέος αναπτυξιακός νόμος 3299/04, σε συνδυασμό με το νόμο για της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 3468/06, παρέχει ισχυρότατα κίνητρα ακόμα και για επενδύσεις μικρής κλίμακας.
  Η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας αν και έχει μικρότερο αιολικό δυναμικό σε σύγκριση με άλλες περιοχές, διαθέτει ένα ισχυρό ηλεκτρικό δίκτυο και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη ανεμωδών νησίδων (λόφοι, υψώματα κλπ. με εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό) την καθιστούν ενδιαφέρουσα για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων.
  Αιολικά πάρκα υπάρχουν και σε πλήθος νησιών, όπως το Αιολικό Πάρκο Μανολάτη - Ξερολίμπα του Δ.Δ. Διλινάτων Δήμου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Στο ίδιο νησί έχουν ήδη δημιουργηθεί δυο ακόμη αιολικά πάρκα: το Αιολικό Πάρκο "Αγία Δυνατή" του Δήμου Πυλαρέων, και το Αιολικό Πάρκο "Ημεροβίγλι" στα διοικητικά όρια των Δήμων Αργοστολίου και Πυλαρέων. Με τη λειτουργία των τριών αιολικών πάρκων ο Νομός Κεφαλληνίας τροφοδοτεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας με σύνολο 75,6 MW ηλεκτρικής ισχύος. Επιπλέον, σε διαδικασία αδειοδότησης βρίσκονται πέντε ακόμη μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανάγκες του νησιού σε ηλεκτρική ενέργεια και σε περίοδο αιχμής (Αύγουστος) ανέρχονται σε 50MW. Η αντιστοιχία μεταξύ της ισχύος που αποδίδει η Κεφαλονιά στο δίκτυο και της ισχύος που καταναλώνει είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική για την εξάπλωση της αιολικής ενέργειας και σε πολλά ακόμη νησιά της επικράτειας.
  Ανεμογεννήτριες στις Σάπες Ροδόπης 
  Μία από τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΠΑΝ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ήταν και η εταιρεία Ρόκας Αιολική Θράκη ΙΙ ΑΕΒΕ, η οποία δημιούργησε το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 40,3 MW. Το αιολικό πάρκο είναι σε υψόμετρο 1300 μέτρων στην περιοχή Πατριάρχης, Κοινότητας Κέχρου, στο Νομό Ροδόπης και τροφοδοτεί το δίκτυο με ηλεκτρική ενέργεια, καθώς έχει συνδεθεί μέσω υποσταθμού ανύψωσης τάσης.
  Το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2004 και βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα την περιφερειακή ανάπτυξη και απασχόληση, συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας και της σχετικής τεχνογνωσίας στη Θράκη, δίνει τη δυνατότητα για αύξηση απασχόλησης του ανθρωπίνου δυναμικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, τόσο κατά την εγκατάσταση, όσο και για τη λειτουργία των συστημάτων αυτών, ενώ συνεισφέρει και στην κατάρτιση σπουδαστών και φοιτητών στα τεχνικοοικονομικά θέματα της αιολικής ενέργειας. (www.rokasgroup.gr)

 
     
 
 
   

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

 
 

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΩΝ