Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

από:  2 – 19 Μαΐου 2017 -    για το σχολικό έτος 2017-18

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα εξής:

α) βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας.

β) αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. 

γ) ατομικό δελτίο υγείας μαθητή/τριας.

δ) βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου.


Ο Δ/ντής του σχολείου

Χριστακάκης ΒασίλειοςΘΕΜΑ: « Αποστολή δικαιολογητικών εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό. »

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης σας που έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με την «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες και σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης του εξωτερικού για το σχολ. έτος 2012-13» και έχουν δηλώσει ως χώρα προτίμησης τη Γερμανία και την Αίγυπτο να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ταχ.δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ, με τρόπο που να παραδοθεί μέχρι την Τετάρτη 17/10/2012 και ώρα 2:00 μ.μ. και με fax στο 210 3442299, 210 3442774, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους.

Στις περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να διασφαλίσει την παράδοση μέχρι την Τετάρτη 17/10/2012 μπορεί να αποστείλει τα στοιχεία με fax στο 210 3442299, 210 3442774 περιλαμβάνοντας στο fax και την απόδειξη του ταχυδρομείου ή courier που να αποδεικνύει ότι απεστάλησαν εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΕΙΑ ΝΟΒΑΚΗ