Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

  Για τις δράσεις μας,  πατήστε εδώ:

[ 2013-14 ] / [ 2014-15 ] / [ 2015-16 ] / [ 2016-17 ] / [ 2017-18 ] /[2018-19] /

 [2019-2020]

Για άμεση ενημέρωση...

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ 2020-2021

Οι εγγραφές για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν από τις 15 έως και τις 29 Μαΐου 2020.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα εξής:

α) βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας
β) αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή
γ) ατομικό δελτίο υγείας μαθητή/τριας(ΑΔΥΜ)
δ) βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου
ε) Πιστοποιητικό γέννησης-θα εκδοθεί αυτεπάγγελτα από το σχολείο
.

Οι εγγραφές των μαθητών πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 9.00 π.μ έως στις 12.00μ.μ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για 2η ξένη γλώσσα της Δ' τάξης...
Καλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών της Δ΄ τάξης να δηλώσουν την δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους στην Ε΄ τάξη , συμπληρώνοντας την υπεύθυνη δήλωση και να την στείλουν στο email του σχολείου mail@dim-sapon.rod.sch.gr ή να την φέρουν συμπληρωμένη στο σχολείο μέχρι τις 5/6/2020.

Από την Διεύθυνση του σχολείου

.............................................................................................................

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

Ο/η υπογεγραμμένος/η  ........................ ............., γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ........................................ της Δ' τάξης του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών

ΔΗΛΩΝΩ...

η 2η ξένη γλώσσα που επιθυμώ να παρακολουθήσει το παιδί μου στην Ε' τάξη για το σχολ. έτος 2020-21 είναι: 

α: Γαλλική Γλώσσα  .....

β. Γερμανική Γλώσσα .....

[σημειώστε μία επιλογή]

οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο


"Η τσάντα στο σχολείο " ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 - Τ.Κ. 69300 - 

ΤΗΛΕΦ: 2532022066 - ΦΑΞ: 21037 - 

mail@dim-sapon.rod.sch.gr

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία» ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ