Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013

Διευθυντής: Βασίλης Χριστακάκης

Υποδ/ντής: Παναγιώτης Καρπούζης

Α1: Αχαρίδου Μαριάνθη -  Α2: Χατζίδου Λαμπρινή

Β1: Τριμπόνια Σοφία          Β2: Παπαλεξανδρή Σταματία

Γ1: Καλπία Βάνα                Γ2: Μιχαήλ Άννα

Δ1: Σκεύα Κατερίνα          Δ2: Μπανταλίδου Μαρίνα

Ε1: Τσολάκογλου Μαρία  Ε2: Μαυρίδης Σάββας

ΣΤ1: Πέγιος Σταύρος       ΣΤ2: Λαδίκου Μαριάνθη

Τμήματα Υποδοχής: Μακρίνα Χατζάτογλου. και  Καρπούζης Παναγιώτης

Τμήμα Υποδοχής 3: Εξακουστού Άννα (ΖΕΠ) αναπληρώτρια.  

19. Τμήμα Ένταξης Α': Ελευθερία Ιωαννίδου.

21. Τμήμα Ολοήμερου Σχολείου: Μπένος Πέτρος

22. Φυσική Αγωγή: Κενανίδης Γρηγόρης 

23. Αγγλική Γλώσσα: Βασιλική Κωσταρά.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-2014

Διευθυντής: Βασίλης Χριστακάκης

Υποδ/ντής: Παναγιώτης Καρπούζης

Α1: Παπαλεξανδρή Σταματία     Α2: (Δε λειτουργεί).

Β1: Αχαρίδου Μαριάνθη  -    Β2: Λαδίκου Μαριάνθη

Γ1: Τριμπόνια Σοφία   -         Γ2: Χατζάτογλου Μακρίνα  

Δ1: Μπανταλίδου Μαρίνα -   Δ2: Μιχαήλ Άννα

Ε1: Σκεύα Κατερίνα  -           Ε2: Πέγιος Σταύρος   

ΣΤ1: Τσολάκογλου Μαρία -  ΣΤ2: Καρπούζης Παναγιώτης

Τμήμα Υποδοχής 1:   Καλπία Βάνα:  Τμήμα Υποδοχής 2: Αδαμοπούλου Στέλα

Τμήμα Ένταξης 1: Ιωαννίδου Ελευθερία.    2: Ελευθεριάδου Θεοδώρα. (από Οκτ. 2013).

Τμήμα Ολοήμερου Σχολείου: Καλπία Βάνα: καλύπτει τις κενές ώρες του Ολοήμερου.

 Φυσική Αγωγή: Χριστακάκης Βασ. - Καραθανάσης Ανασ. - Κενανίδης Γρηγόρης: (πρωινό και Ολοήμερο).

 Αγγλική Γλώσσα: Βασιλική Κωσταρά  / Θεοδώρου Παναγιώτα  (πρωινά τμήματα και Ολοήμερο).

 Μουσική:  Τσορτανίδου Εύχαρις (πρωινά τμήματα και Ολοήμερο).

 Γερμανική Γλώσσα: Ζεκάκης Περικλής / Παπατζαλάκη Ελένη.   

 Γαλλική Γλώσσα:  Σπουργίδου Φωτεινή.

 Φυσ. Αγωγή Ολοήμ: Χριστακάκης Βασίλειος και Κενανίδης Γρηγόριος.

Πληροφορική Ολοήμ:  Γερονάτσιος Σπυρ. (πρωινό). -

Θεατρική Αγωγή:   Θάνος Κων/νος (πρωινό και Ολοήμερο).

Εικαστικά: Ανδρέου Αγγελική.  -   

Αγγλικά Ολοήμερο:   Κάποιες ώρες από τη Θεοδώρου Παναγιώτα.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-2015

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Χριστακάκης Βασίλειος

Α1 = Αχαρίδου Μαριάνθη  / Α2 = Μπουμπόναρη Θεοδώρα
Β1 = Τριμπόνια Σοφία  /  Β2 = Παπαλεξανδρή Σταματία
Γ1 = Μιχαήλ Άννα  /  Γ3 = Λαδίκου Μαριάνθη
Δ1 = Καρπούζης Παναγιώτης  /  Δ2 = Χατζάτογλου Μακρίνα
Ε1 = Μπανταλίδου Μαρίνα  /  Ε2 =  Καλπία Βάνα / Ε3 = Αδαμοπούλου Στέλα

ΣΤ1 = Σκεύα Κατερίνα  / ΣΤ2 = Πέγιος Σταύρος

Τ.Ε = Ιωαννίδου Ελευθερία  /  Καραναστάση Ωραιοζήλη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ = Σγουρόπουλος Κυριάκος
ΟΛΟΗΜΕΡΟ = Πουλιανίτη Μαρία
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ = Χριστακάκης Βασίλης-Καραθανάσης Αναστάσιος-Κενανίδης Γρηγόρης
ΑΓΓΛΙΚΑ = Κωσταρά Βασιλική  / Τσιαμπαρλής Αριστοτέλης
ΓΑΛΛΙΚΑ = Σπουργίδου φωτεινή
ΜΟΥΣΙΚΗ = Τσορτανίδου Χαρά

ΤΜΗΜ ΖΕΠ = Αχμέτ Νουρσέλ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ = Μιχελή Παγώνα

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ = Εγγλέζου Φαίδρα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2015-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Χριστακάκης Βασίλειος

ΥΠΟΔ/ΝΤΡΙΑ: Ιωαννίδου Ελευθερία

Α1: Σκεύα Κατερίνα  /  Α2: Τοπαλίδου Αναστασία
Β1: Αχαρίδου Μαριάνθη  /  Β2: Μπουμπόναρη Θεοδώρα
Γ1: Τριμπόνια Σοφία  /  Γ2: Παπαλεξανδρή Σταματία
Δ1: Μιχαήλ Άννα  /  Δ2: Λαδίκου Μαριάνθη
Ε1: Καρπούζης Παναγιώτης  /  Ε2: Χατζάτογλου Μακρίνα
ΣΤ1: Πέγιος Σταύρος (από 3/11/15: Πραζιούτη Νικολίνα). /  ΣΤ2: Καλπία Βάνα /  ΣΤ3: Αδαμοπούλου Στέλλα
ΤΕ: Ιωαννίδου Ελευθερία / Καραναστάση Ωραιοζήλη / Ελευθεριάδου Θεοδώρα.
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Καραθανάσης Αναστάσιος   /   Κενανίδης Γρηγόριος

ΑΓΓΛΙΚΑ: Κωσταρά Βασιλική  /  Κακαλή Αθανασία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:  Τσιρανίδης Δημήτρης

ΜΟΥΣΙΚΗ:  Σεμερτζίδου Βερόνικα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ: Σαρή Σακάλ Φατμέ (από 3//11/15).

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ:  Καρτσέλου Βασιλική.

ΘΕΑΤ. ΑΓΩΓΗ:  Παπαντώνη Βασιλική.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: Σιαψαλάκη Άννα.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΖΕΠ: Ρούσσα Χαρά και Καβαζίδου Ελισάβετ.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016-2017

Δ/ντης   Χριστακάκης Βασίλειος 

Α1:   Καλπία Βάνα  /  Α2: Παπαλεξανδρή Σταματία

Β1:   Σκεύα Κατερίνα  /  Β2:  Μιχαήλ Άννα

Γ1:   Αχαρίδου Μαριάνθη  /  Γ2:   Μπουμπόναρη Δώρα

Δ1:   Λαδίκου Μαριάνθη  /  Δ2:     Αδαμοπούλου Στέλλα

Ε1:   Ράλλη Αποστολία  /  Ε2:      Τριμπόνια Σοφία

ΣΤ1: Χατζάτογλου Μακρίνα  /  ΣΤ2:   Καρπούζης Παναγιώτης

ΤΕ1:  Ιωαννίδου Ελευθερία – Υποδ/ντρια  /  Τοπαλίδου Αναστασία /  Γιαμακίδου Ελισάβετ

ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ:  Κενανίδης Γρηγόρης/  Δαστερίδου Κούλα

Αγγλικά:  Κωσταρά Βασιλική/Δασκαλάκη Αθανασία

Θεατρική Αγωγή: Μιχαλοπούλου Φωτεινή

Εικαστικά: Δαγδαλένης Χρήστος

Πληροφορική: Σγουρόπουλος Κυριάκος

Μουσική: Σπανοπούλου Ανέζα

Γαλλικά: Χατζηιωαννίδου Μαρία

Γερμανικά: Αρχοντούδη Παναγιώτα

ΖΕΠ1: Αλή Τζελάλ/Τσάρα Χαϊρετήν

Ιεροδιδάσκαλος: Σεμερτζή Σαμπρή

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

 Δευτέρα: Χατζάτογλου Μακρίνα & Αχαρίδου Μαριάνθη & Σκεύα Νίκη ΠΕ 11 (Φυσική Αγωγή Ολοήμερου)

Τρίτη : Λαδίκου Μαριάνθη & Σκεύα Νίκη ΠΕ11 (Φυσική Αγωγή Ολοήμερου)

Τετάρτη: Τριμπόνια Σοφία & Παπαλεξανδρή Σταματία

Πέμπτη: Μπουμπόναρη Δώρα & Δασκαλάκη Αθανασία ΠΕ 06 (Αγγλικά Ολοήμερου)

Παρασκευή: Ράλλη Αποστολία & Δασκαλάκη Αθανασία ΠΕ 06 (Αγγλικά Ολοήμερου)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Δ/ντής:   Δωρόπουλος Σωκράτης  

Α1:        Πέγιος Σταύρος  /  Α2:        Παπαδοπούλου Δόμνα  

Β1:        Καλπία Βάια  /  Β2:        Σταματία Παπαλεξανδρή  

Γ1:        Αχαρίδου Μαριάνθη  /  Γ2:        Μιχαήλ Άννα  

Δ1:       Μακρίνα Χατζάτογλου   /  Δ2:       Παναγιώτης Καρπούζης 

Ε1:       Λαδίκου Μαριάνθη  /  Ε2:       Αδαμοπούλου Στέλλα

ΣΤ1:     Κατερίνα Σκεύα  /  ΣΤ2:     Τριμπόνια Σοφία 

Τ.Ε.1:    Ιωαννίδου Ελευθερία-Υποδ/ντρια  /  Δερτούζου Φωτεινή /  Μαγγίρα Δήμητρα

ΖΕΠ:     Αλή Τζελάλ

Φ.Α.:     Καραθανάσης Αναστάσιος  /  Καλτσεράς Διαμαντής / Φ.Α.: ΟΛΟΗΜ. - Κενανίδης Γρηγόρης

Ξ.Γ.: ΑΓΓΛΙΚΑ - Βασιλική Κωσταρά  /  Ντόλιου Μαρία 

Ξ.Γ.: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ -  Λεμονούδα Αννέτα

Η/Υ: Μιχαηλίδης Ιωάννης

ΘΕΑΤ. ΑΓΩΓΗ: Μιχαλοπούλου Φωτεινή

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: Φιλίππου Ζωή

ΜΟΥΣΙΚΗ:  Σπανοπούλου Ανέζα   

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Διευθυντής: Δωρόπουλος Σωκράτης
Α1: Καρακόλη Ευαγγελία  /  Α2: Παπαλεξανδρή Σταματία
Β1: Πέγιος Σταύρος  /  Β2: Παπαδοπούλου Δόμνα
Γ1: Σκεύα Αικατερίνη  /  Γ2: Λαδίκου Μαριάνθη
Δ1: Αχαρίδου Μαριάνθη  /  Δ2: Τριμπόνια Σοφία
Ε1: Χατζάτογλου Μακρίνα  /  Ε2: Καρπούζης Παναγιώτης
ΣΤ1: Μιχαήλ Άννα  /  ΣΤ2: Καλπία Βάια
Φυσική Αγωγή: Καλτσεράς Διαμαντής
Αγγλικά: Κωσταρά Βασιλική-Σουλτάνα
Ολοήμερο: Συμπλήρωση Ωραρίου Εκπ/κών
Τ.Ε. : Ιωαννίδου Ελευθερία  /  Δερτούζου Φωτεινή  /   Μαγγίρα Δήμητρα
Τ.Υ.-Ζ.Ε.Π.: Λατήφ Βιλντάν

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Α: ΑΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Β1:ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΝΤΑΛΙΔΟY / Β2:ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Γ1:ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ / Γ2: ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δ1 : ΣΚΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ / Δ2: ΛΑΔΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Ε1: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ / Ε2: ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΣΤ:1 ΠΕΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ / ΣΤ2: ΚΑΛΠΙΑ ΒΑΪΑ
ΖΕΠ :ΣΑΡΗ-ΣΑΚΑΛ ΦΑΤΜΕ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ : ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΚΑΛΤΣΕΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ : ΚΩΣΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ –ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Α:   Παπαλεξανδρή Ματούλα
Β:   Αχαρίδου Μαριάνθη
Γ1   Μπανταλίδου Μαρίνα
Γ2   Λαδίκου Μαριάνθη
Δ1   Χατζάτογλου Μακρίνα
Δ2   Καρπούζης Παναγιώτης
Ε1   Παπαδοπούλου Δόμνα
Ε2   Τριμπόνια Σοφία
Στ1  Αδαμοπούλου Στέλλα
Στ2  Σκεύα Αικατερίνη
ΤΕ   Δερτούζου Φωτεινή
Αγγλικά:  Κωσταρά Βασιλική και  Βαφειάδου Σταυριανή
Φ.Α   Καλτσεράς Διαμαντής

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-2022

 Διευθυντής: Δωρόπουλος Σωκράτης
A' : Παναγιωτίδου Αικατερίνη
Β' : Παπαλεξανδρή Σταματία
Γ΄ : Σκεύα Αικατερίνη
Δ1’ Αχαρίδου Μαριάνθη - Δ2’ Λαδίκου Μαριάνθη
Ε1’ Καρπούζης Παναγιώτης - Ε2’ Δημητρακοπούλου Δήμητρα
Στ1 Αδαμοπούλου Στέλλα - Στ2’ Τριμπόνια Σοφία
Τμήμα Υποδοχής; Μπανταλίδου Μαρίνα
Αγγλικά: Κωσταρά Βασιλική, Βαφειάδου Τσολακίδου Σταυριανή
Γερμανικά: Παπαδοπούλου Γεωργία
Φ.Α: Καλτσεράς Διαμαντής, Κενανίδης Γρηγόρης
Μουσική: Σπανοπούλου Ανέζα
Εικαστικά: Τσιτιρίδου Βιργινία
Πληροφορική: Νάκη Βενετία
Θεατρική Αγωγή: Λυμπέρης Γεώργιος
Παράλληλη στήριξη: Σεφερειάδου Σοφία
Τμήμα Ένταξης : Δερτούζου Φωτεινή, Χριστοδούλου Χρύσα

Καλώς ήλθατε...

Είμαστε το Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών του Ν. Ροδόπης... 

Για περισσότερα εδώ:

Φυλλομετρητής

counter free

Έχεις φωνή ...

Έχεις φωνή, είμαστε δίπλα σου. Κάλεσε ή στείλε SMS στο 100.

Προστασία

-Στο διαδίκτυο.

-Σεξουαλική κακοποίηση

-Ενδοοικογενιακή βία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ