Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Προς

Κο/Κα Διευθυντή/ρια

 

Μαρούσι, 5/11/2012

Αξιότιμε/η κύριε/κυρία,

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το σχολείο σας επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Σίτισης και Υγιεινής Διατροφής μαθητών σχολείων κοινωνικά ευπαθών περιοχών. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, με δωρεά από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

Θα ξεκινήσει σταδιακά από τα μέσα Οκτωβρίου (θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά για την ακριβή ημερομηνία) και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς που διανύουμε. Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού με βάση την από 20/09/2012 σχετική απόφαση (αρ. πρωτ. 110946/Γ7).

Η σίτιση αφορά ΟΛΟΥΣ τους μαθητές του σχολείου και θα υλοποιηθεί με τη δωρεάν διάθεση μικρο-γευμάτων. Η διανομή των τροφίμων θα πραγματοποιείται από το κυλικείο  του σχολείου και η συναίνεση και συνεργασία του κυλικειάρχη είναι απαραίτητη ώστε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα στο σχολείο σας. Επισυνάπτεται η σύμβαση με το κυλικείο (παρακαλώ να την προωθήσετε στον υπεύθυνο  του κυλικείου προς υπογραφή).

Προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, είναι απαραίτητο να ορισθεί ένας Υπεύθυνος Προγράμματος (Υ.Π.) εκ μέρους του σχολείου, ο οποίος μπορείτε να είστε εσείς ο ίδιος ή κάποιος άλλος αρμόδιος που θα ορισθεί από εσάς. Ο Υπεύθυνος πρέπει να ανακοινωθεί στο φορέα μας το συντομότερο δυνατό (παρακαλώ συμπληρώστε και επιστρέψτε τη συνημμένη φόρμα) και οι αρμοδιότητές του είναι οι εξής:

·         Κατά την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος το Ινστιτούτο Prolepsis θα σας παραδώσει έναν ενημερωτικό φάκελο για κάθε μαθητή, τον οποίο ο Υ.Π. θα πρέπει να διανείμει στους γονείς των μαθητών του σχολείου το συντομότερο δυνατό.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει 1) ενημερωτική επιστολή με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις των γονέων, 2) έντυπο άρνησης συμμετοχής (για όσους γονείς δεν επιθυμούν να συμμετέχει το παιδί τους στο πρόγραμμα, 3) ερωτηματολόγια σχετικά με τις ανάγκες σίτισης της οικογένειας και τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και 4) έντυπο με συμβουλές υγιεινής διατροφής για τα παιδιά.

Καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διανομή ενημερωτικού υλικού και σε άλλες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο Υ.Π. θα πρέπει να διανείμει στους γονείς τους αντίστοιχους φακέλους κάθε επόμενη φορά του ζητηθεί από το πρόγραμμα (συνολικά 3 φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους).

·         Το σχολείο πρέπει να κάνει μία σύντομη ανακοίνωση σε όλους τους μαθητές για την έναρξη του Προγράμματος και την ακόλουθη διαδικασία:

Κάθε μαθητής δικαιούται να λαμβάνει κάθε ημέρα ένα υγιεινό μικρογεύμα. Το γεύμα θα περιλαμβάνει:

1)   ένα από τα εξής: σάντουιτς με γαλοπούλα ή κοτόπουλο, τυρί και ντομάτα/αραβική πίτα ή τοστ με διπλό τυρί/κουλούρι Θεσσαλονίκης και τυρί, σπανακόπιτα με ελαιόλαδο (χορτόπιτα ή κολοκυθόπιτα) (διαφορετικό για κάθε ημέρα της εβδομάδας)

2)   γάλα λευκό (ή γιαούρτι λευκό) 3 φορές την εβδομάδα, και

3)   φρέσκο φρούτο εποχής κάθε ημέρα της εβδομάδας.

Θα έχει ζητηθεί από τους γονείς εάν κάποιο παιδί έχει αλλεργία ή αντιμετωπίζει οποιοδήποτε άλλο θέμα υγείας που να σχετίζεται με αυτά τα τρόφιμα, να ενημερώνουν τον Υ.Π. ή το Ινστιτούτο Prolepsis στο 210-6196683. Ο Υ.Π. θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα το Ινστιτούτο για οποιαδήποτε τέτοια αναφορά.

·         Ο Υ.Π. θα συγκεντρώνει τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι γονείς από τους μαθητές και θα τα παραδίδει στο Ινστιτούτο Prolepsis.

·         Ο Υ.Π. καθημερινά θα παραλαμβάνει τα περισσευούμενα γεύματα από τον κυλικειάρχη και θα τα καταγράφει με σκοπό την διάθεσή τους σε παιδιά ή οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη ύστερα από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Prolepsis.

·         Ο Υ.Π. θα βρίσκεται σε επικοινωνία με το Σύλλογο Γονέων, καθώς θα ζητηθεί από το Ινστιτούτο Prolepsis η ενεργή συμμετοχή και συνδρομή τους στην διάθεση των γευμάτων στους μαθητές.

·         Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής ομιλίας στο σχολείο σχετικά με τη διατροφή, στη διοργάνωση της οποίας θα είναι απαραίτητη η συνεργασία με τον Υ.Π.

Επιπλέον, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δράσης με στόχο τη βελτίωσή της, είναι απαραίτητο να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία διανομής των μικρογευμάτων μέσω των κυλικείων και την αποδοχή από τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Για τη συλλογή των στοιχείων αυτών θα είναι πολύτιμη η βοήθεια του Υ.Π. (πχ. συμπλήρωση ερωτηματολογίου ή συνάντηση με την επιστημονική ομάδα του προγράμματος). Επίσης, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την αξιολόγηση του προγράμματος να μας δοθούν συνολικά στοιχεία που αφορούν στις απουσίες των μαθητών πριν και μετά την υλοποίηση του προγράμματος και ως το τέλος της σχολικής χρονιάς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6196683.

 

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων,

 

Επιστημονική ομάδα

Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής Μαθητών

------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΜΙΣΘΩΤΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 Αθήνα, ……….. Ιανουαρίου 2013

Αφενός μεν μεταξύ των συμβαλλομένων:

      A.      Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με ΑΦΜ 090073178 και ΔΟΥ Κηφισιάς

      B.      ……………………………………………………………………..

 

        1)      Αντικείμενο Σύμβασης – Έργο

Στα πλαίσια του «Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής» (στο εξής «το Πρόγραμμα»), που υλοποιεί το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis (στο εξής «το Ινστιτούτο»), η/ο  …………………………………………………………………. έχοντας την εκμετάλλευση του κυλικείου του ………………………………………………………………………………………………………………….. (στο εξής «ο Κυλικειάρχης») αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση έναντι αμοιβής, την υποχρέωση να παραλαμβάνει, να διαφυλάττει, να διατηρεί σε κατάσταση κατάλληλη προς βρώση και πόση και να διανέμει δωρεάν μέσω του κυλικείου του σχολείου της/του,  τα γεύματα που θα του προμηθεύει το Ινστιτούτο (στο εξής «τα Γεύματα») στους μαθητές του εν λόγω σχολείου (στο εξής «το Έργο») .

Τα Γεύματα θα τα παραλαμβάνει ο Κυλικειάρχης από εταιρία τροφοδοσίας που θα ορίσει το Ινστιτούτο, στο χώρο του σχολείου σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα μεταξύ 06:00 – 10:00.

        2)      Διάρκεια / Καταγγελία σύμβασης:

α) Η παρούσα σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου και ισχύει μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

β) Το Ινστιτούτο δικαιούται να καταγγείλει άμεσα και χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης του Κυλικειάρχη, την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση που διαπιστωθεί η οποιαδήποτε παράβαση των όρων της από τον Κυλικειάρχη, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που οι αρμόδιοι του Ινστιτούτου διαπιστώσουν προβλήματα στη συνεργασία τους με τον Κυλικειάρχη. Ρητά συμφωνείται ότι τα παραληφθέντα γεύματα θα συντηρούνται και θα διανέμονται με βάση τους κανονισμούς του άρθρου 1 του Αγορανομικού κώδικα.

γ) Το Ινστιτούτο δικαιούται να καταγγείλει άμεσα και χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης του Κυλικειάρχη την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση που παύσει το Πρόγραμμα για οποιοδήποτε λόγο.

         3)      Οικονομικοί όροι/ αμοιβή:

α) Η αμοιβή του Κυλικειάρχη για την εκτέλεση του προαναφερόμενου Έργου συμφωνείται στο ποσό των 0,30€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ανά γεύμα που θα παραλαμβάνεται και θα διανείμει στους μαθητές κατά τα ανωτέρω.

β) Για την αμοιβή του ο Κυλικειάρχης θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο όνομα του Ινστιτούτου. Η έκδοση του τιμολογίου θα γίνεται στις 30 κάθε μήνα και η καταβολή της αμοιβής του Κυλικειάρχη θα πραγματοποιείται με κατάθεση στον ……………….………………………. τραπεζικό λογαριασμό του στην  Εθνική Τράπεζα ή στον ………………………………………….. τραπεζικό λογαριασμό του στην AlphaBank μετά από 10 εργάσιμες ημέρες (Παράρτημα Ι).

γ) Η αμοιβή του Κυλικειάρχη περιλαμβάνει το σύνολο της αμοιβής του για την εκτέλεση του ‘Εργου και συμφωνείται σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και σε περίπτωση τυχόν παράτασής της. Ο Κυλικειάρχης γνωρίζει τις συνθήκες και τα κόστη εκτέλεσης του Έργου και δηλώνει ότι μπορεί να το εκτελέσει χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Ινστιτούτου.

δ) Επιπλέον της έκδοσης του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, ο Κυλικειάρχης  θα πρέπει να προσκομίζει στο Ινστιτούτο και τα αντίστοιχα αντίγραφα των δελτίων αποστολής που θα λαμβάνει από τον προμηθευτή των γευμάτων καθημερινά καθώς και κατάλογο παραλαβής γευμάτων ανά ημέρα (όπως το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ).

        4)      Υποχρεώσεις  και Ευθύνες Κυλικειάρχη:

α) Ο Κυλικειάρχης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή φύλαξη και διατήρηση των γευμάτων, ώστε να είναι κατάλληλα προς διάθεση, μετά την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. Ο Κυλικειάρχης είναι υπεύθυνος για την ορθή διάθεση των Γευμάτων στους μαθητές του σχολείου. 

Ειδικότερα ο Κυλικειάρχης υποχρεούται να παραλαμβάνει εγκαίρως τα Γεύματα, να τα συντηρεί ώστε να είναι κατάλληλα  για βρώση και πόση και να μεριμνά για τις κατάλληλες συνθήκες φύλαξης και διανομής τους  στους μαθητές.

β) Ο Κυλικειάρχης υποχρεούται να μην διαθέτει Γεύματα τα οποία διαπιστώνει ότι είναι αλλοιωμένα ή έχουν άλλα προβλήματα (συσκευασίας κλπ) και οφείλει σε τέτοιες περιπτώσεις να ενημερώνει σχετικά το Ινστιτούτο άμεσα.

γ)Ο Κυλικειάρχης ευθύνεται για την τήρηση των νόμων και ιδίως των Αγορανομικών Διατάξεων σχετικά με τη διάθεση τροφίμων στο κοινό.

δ) Ο Κυλικειάρχης υποχρεούται σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο εκπρόσωπο του Ινστιτούτου να παραδίδει καθημερινά στο διευθυντή του σχολείου τυχόν αδιάθετα Γεύματα από αυτά που παρέλαβε. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε άλλη διάθεση ή πώληση των αδιάθετων Γευμάτων.

ε) Σε περίπτωση που το Ινστιτούτο υποχρεωθεί να πληρώσει οποιοδήποτε πρόστιμο ή άλλο ποσό ή υποστεί οποιαδήποτε ζημία, λόγω παραβάσεων των όρων του παρόντος από τον Κυλικειάρχη, ο τελευταίος θα υποχρεούται σε πλήρη  αποζημίωσή του για τη ζημιά που ήθελε υποστεί.

στ) Ο Κυλικειάρχης δεν ευθύνεται για ζημιές που θα προκληθούν από την καθυστέρηση παροχής υπηρεσιών λόγω ανώτερης βίας .

 

        5)      Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνούνται ουσιώδεις και δύνανται να τροποποιηθούν μόνο με έγγραφη συμφωνία των μερών.  

         6)      Αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση κάθε διαφοράς από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.

Η σύμβαση αυτή  συντάχθηκε σε 3 όμοια πρωτότυπα, τα οποία υπογράφηκαν από τους εκπροσώπους των 2 συμβαλλόμενων μερών και έλαβαν από ένα έκαστος, ενώ το 3ο θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

Οι συμβαλλόμενοι

 Για το Ινστιτούτο                                                                                             Για τον Κυλικειάρχη

                                                                                                                         

                                                                                                                       Ονοματεπώνυμο    

Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής Μαθητών

Υπεύθυνος Προγράμματος

 

Παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία του Υπεύθυνου Προγράμματος για το σχολείο σας:

<_tabletable22_ border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-top-style:none;border-right-style:none;border-bottom-style:none;border-left-style:none;border-width:initial;border-color:initial;">

Στοιχεία

 

‘Ονομα

 

Επίθετο

 

Ιδιότητα

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας

 

Κινητό

 

Email

 

ΦΑΞ