Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

   Οι μαθητές και οι μαθήτριες  του Τμήματος Ένταξης του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών,  ολοκλήρωσαν μ’ επιτυχία τις ακόλουθες περιβαλλοντικές δράσεις καθώς συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Παιδικής Helmepa.

1. Αποικοδόμηση απορριμμάτων στη φύση.

2. Δημιούργησαν κι έπαιξαν το δικό τους περιβαλλοντικό παιχνίδι.

3. Καθάρισαν την αυλή του σχολείου μας.

4. Ανακύκλωσαν υλικά.

5. Βρήκαν παροιμίες και γνωμικά για τη θάλασσα και τη ναυτιλία

6. Δημιούργησαν ένα δικό τους έργο με «άχρηστα» υλικά.Εκπαιδευτικοί: Ελευθεριάδου Θεοδώρα-Ωραιοζήλη Καραναστάση

Απρίλιος 2016