Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-2014

 Το διδακτικό του προσωπικό:

 1. Διευθυντής: Βασίλης Χριστακάκης

 2. Υποδ/ντής: Παναγιώτης Καρπούζης

 3. Α1: Παπαλεξανδρή Σταματία

 4. Α2: (Δε λειτουργεί).

 5. Β1: Αχαρίδου Μαριάνθη

 6. Β2: Λαδίκου Μαριάνθη

 7. Γ1: Τριμπόνια Σοφία   

 8. Γ2: Χατζάτογλου Μακρίνα  

 9. Δ1: Μπανταλίδου Μαρίνα

10. Δ2: Μιχαήλ Άννα

11. Ε1: Σκεύα Κατερίνα  

12. Ε2: Πέγιος Σταύρος   

13. ΣΤ1: Τσολάκογλου Μαρία

14. ΣΤ2: Καρπούζης Παναγιώτης

  Τμήμα Υποδοχής 1:   Καλπία Βάνα: 12 ώρες και Ολοήμερο.

  Τμήμα Υποδοχής 2: Αδαμοπούλου Στέλα

  Τμήμα Ένταξης 1: Ιωαννίδου Ελευθερία.

  Τμήμα Ένταξης 2: Ελευθεριάδου Θεοδώρα. (από Οκτ. 2013).

  Τμήμα Ολοήμερου Σχολείου: Καλπία Βάνα: καλύπτει τις κενές ώρες του Ολοήμερου.

 Φυσική Αγωγή: Χριστακάκης Βασίλειος - Καραθανάσης Αναστάσιος και Κενανίδης Γρηγόρης: (πρωινό και Ολοήμερο).

 Αγγλική Γλώσσα: Βασιλική Κωσταρά - Θεοδώρου Παναγιώτα  (πρωινά τμήματα και Ολοήμερο).

 Μουσική:  Τσορτανίδου Εύχαρις (πρωινά τμήματα και Ολοήμερο).

 Γερμανική Γλώσσα:  Ζεκάκης Περικλής και Παπατζαλάκη Ελένη.

 Γαλλική Γλώσσα:  Σπουργίδου Φωτεινή.

 Φυσ. Αγωγή Ολοήμερου: Χριστακάκης Βασίλειος και Κενανίδης Γρηγόριος.

 Πληροφορική Ολοήμερο:  Γερονάτσιος Σπυρίδων (πρωινό).

 Θεατρική Αγωγή:   Θάνος Κων/νος (πρωινό και Ολοήμερο).

 Εικαστικά:             Ανδρέου Αγγελική.

 Αγγλικά Ολοήμερο:   Κάποιες ώρες από τη Θεοδώρου Παναγιώτα.


(καταγραφή στοιχείων:  Ιανουάριος 2014).