Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2015-2016 

  Οι μαθητές των τμημάτων Α1 και Α2 του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών κατά το σχολικό έτος 2015-2016 συμμετείχαν στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο “Παιδική Helmepa”, στα πλαίσια του οποίου συμμετείχαν στην υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων (κατασκευές, ζωγραφική, περιβαλλοντικα παιχνίδια κ.α.) :

Εκπαιδευτικοί : Σκεύα Αικατερίνη ,Τοπαλίδου Αναστασία , Σιαψαλάκη Άννα
Ανάρτηση: 16/07/2016