Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών


  Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 και, μετά το πέρας της λειτουργίας του σχολικού ωραρίου, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα σχολικών εκδηλώσεων του Διαπολιτισμικού Δ.Σ.Σαπών μια ενημερωτική συνάντηση για τη λειτουργία του νέου Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Σαπών.

  Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας, το Μειονοτικού Δ.Σ.Σαπών και των Νηπιαγωγείων με παρουσία της επιστημονικής Υπεύθυνης Προγ/των του Παιδικού Χωριού SOS Θράκης κα Μαδεμλή, του κοινωνικού λειτουργού, του ψυχολόγου και του ειδικού παιδαγωγού, με σκοπό την καλύτερη συνεργασία όλων μας για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών και μαθητριών μας.


2/2/2018