Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων προάγει τον αθλητισμό και το μάθημα Φυσικής Αγωγής.


  Στα πλαίσια του μαθήματος Φυσικής Αγωγής και στη διάδοση των Ολυμπιακών αθλημάτων στο σχολείο έγινε παρουσίαση, ενημέρωση, επίδειξη και πρακτική εξάσκηση στο Ολυμπιακό άθλημα του TAE KWON DO, από την εκπαιδευτικό Αχαρίδου Μαριάνθη και σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής, Καραθανάση Αναστάσιο, στους μαθητές της Β΄ και Δ΄ Τάξης του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών.
  Η κα. Αχαρίδου Μαριάνθη για πολλά χρόνια αθλήτρια του TAE KWON DO, αφού ενημέρωσε τους μαθητές για αυτό το Ολυμπιακό άθλημα, τους κανονισμούς του, το αγωνιστικό πλαίσιο, αλλά και τη φιλοσοφία του αθλήματος, παρουσίασε τεχνικές του αθλήματος στους μαθητές και οργάνωσε την πρακτική εξάσκηση των μαθητών σε βασικές τεχνικές.

  Οι μαθητές με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό συμμετείχαν βιωματικά παίρνοντας μια ιδιαίτερη γεύση από αυτό το συναρπαστικό Ολυμπιακό άθλημα.


Ανάρτηση: 19/05/2016