Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών  Στα πλαίσια του μαθήματος Φυσικής Αγωγής και με θέμα την υπαίθρια διαβίωση, οι εκπ/κοι Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας οργάνωσαν υπαίθριες δραστηριότητες, όπως πληροφορίες για την διαβίωση στην ύπαιθρο, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση μικρών αντίσκηνων.

  Στις δραστηριότητες συμμετείχαν οι μαθητές της Β΄ τάξης.