Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών


  Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2016 στις 13:15 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών, πραγματοποιήθηκε από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του Τμήματος Ένταξης (Ιωαννίδου Ελευθερία και Τοπαλίδου Αναστασία) και το Διευθυντή Χριστακάκη Βασίλειο σε συνεργασία με τη Μάκρα Ραλλού Σχολική Σύμβουλο 1ης Περιφέρειας του Ν. Ροδόπης και την εκπαιδευτικό – επιστημονική συνεργάτη του ΚΕΓ Θεσσαλονίκης κα Κοκκινίδου Άννα, δράση ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς με θέμα : «Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας : το διαπολιτισμικό παιχνίδι Diversonopoly του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες » , «στα πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισμού………», σύμφωνα με το Π.Δ. 201/αρθρ.13 παρ. 4Γ.