Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

Το παλιό σχολείο: 1926-1998.


Το νέο σχολείο 1998 ως σήμερα...

   Από τη σχετική νομοθεσία εντοπίσαμε τα παρακάτω ΦΕΚ.

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 210/7-8-1952 τ.Α .

Μεταβολή ΦΕΚ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 289/1-10-1977/Α'

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ  8/15-1-1999 τ.Β.

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  1130/30-8-2001

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  156/27-8-1987  τ. Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Φ.10/17/Γ1/723/22-6-98/ΦΕΚ 684/τ.Β. 6-7-98