Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών


Βιωματικά παιχνίδια που έγιναν στο σχολείο από τα τμήματα ΣΤ1, Ε2, Τ.Ε. σε συνεργασία με το Europedirect της Κομοτηνής και μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Τ4Ε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΔΩ: