Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

  Την Παρασκεύη 12 Δεκεμβρίου, τα δύο τμήματα της Δ' τάξης και το ΣΤ2, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στη ''ΒΙ.ΠΕ.'' Κομοτηνής. Συγκεκριμένα στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής της Δ' τάξης, με θέμα ''Το νερό στη ζωή μας'', επισκεφτήκαμε το εργοστάσιο της Δ.Ε.Η.

 Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στους χώρους του εργοστασίου και ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους. Πήγαν στο κέντρο ελέγχου και είδαν από κοντά πως δίνονται οι εντολές για την κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα. Είδαν από κοντά το ''φουγάρο'', έμαθαν πως χρησιμοποιούν το νερό για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ενθουσιάστηκαν, φωτογραφήθηκαν. 

  Κατόπιν, πήγαμε στο φράγμα Γρατινής. Ένα εντυπωσιακό έργο για τη Ροδόπη που ολοκληρώθηκε το 2000. Το φράγμα ''φιλοξενεί'' 13.000.000 κυβικά μέτρα νερού, τα οποία διοχετεύονται με μεγάλους αγωγούς, στο εργοστάσιο της Δ.Ε.Η. αλλά και για άρδευση στις γύρω περιοχές.

 Το μεσημέρι επιστρέψαμε στο σχολείο. Τα παιδιά συνόδεψαν οι εκπαιδευτικοί: Χατζάτογλου Μακρίνα, Πέγιος Σταύρος, Καρπούζης Παναγιώτης. 

.