Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών


Το Δημοτικό Σχολείο σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων οργάνωσαν μια επίσκεψη στο παιδικό χωριό SOS που βρίσκεται στην περιοχή του Απαλού, κοντά στο αεροδρόμιο. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να γνωρίσουν από κοντά   τη λειτουργία και το έργο του χωριού. 

 Ταυτόχρονα παραδόθηκαν στους υπεύθυνους και μερικά κιβώτια με τρόφιμα και άλλα υλικά, που συγκεντρώθηκαν από τους μαθητές, τις προηγούμενες ημέρες. Ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Οι μαθητές που συμμετείχαν, προερχόταν από τα τμήματα Δ2, Ε2 και ΣΤ2, μετά από κλήρωση, με τη συνοδεία των δασκάλων τους Χατζάτογλου Μακρίνας, Καλπία Βάνας και Πέγιου Σταύρου.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  ΣΥΝΤΟΜΑ...