Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών


  Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας, στις 21 Μαρτίου, η Διεύθυνση Δασών Ν.Ροδόπης σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, έστειλαν στο Σχολείο μας 200 φυτά, με στόχο να προάγουμε τη φιλοδασική συνείδηση των μαθητών, μαζί με ένα μήνυμα προς όλους τους μαθητές.

 Έτσι με τη λήξη του πρωινού ωραρίου, κάθε μαθητής του Σχολείου μας πήρε ένα φυτό για να το σπείρει στην αυλή του σπιτιού του.

  Τα υπόλοιπα 30 φυτά ανέλαβαν οι μαθητές από το τμήμα Ε1 με το δάσκαλό τους κο Χαϊρετήν Τσάρα την επόμενη ημέρα και τα έσπειραν στην αυλή του Σχολείου μας κι επίσης ανέλαβαν και τη φροντίδα των φυτών για τη φετινή χρονιά.

Το μήνυμα της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης

Μήνυμα προς τα παιδιά δημοτικών σχολείων, για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

21 Μαρτίου: Ημέρα που γιορτάζουν τα δάση σε όλο τον κόσμο!

 Τα δάση εμφανίστηκαν στη γη μας πριν από 380 εκατομμύρια χρόνια, δημιουργώντας εύφορα εδάφη και βιότοπο, δηλαδή "σπίτι", για πολλές ομάδες φυτών και ζώων. Ο άνθρωπος ωφελείται με πολλούς τρόπους από το δάσος: αναπνέει καθαρό αέρα, χρησιμοποιεί το ξύλο και άλλα δασικά προϊόντα, προστατεύεται από πλημμύρες και ζει σε καλύτερες κλιματικές συνθήκες, απολαμβάνει περιπάτους και εκδρομές σε αυτό.

 Στη χώρα μας έχουμε την τύχη να έχουμε μεγάλη ποικιλία δασικών οικοσυστημάτων , με πολλά διαφορετικά φυτά και ζώα. Για να συνεχίσουν όμως αυτά τα υπέροχα δάση να υπάρχουν, χρειάζεται να τα προστατεύουμε διαρκώς. Η δασική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για να τα διαχειρίζεται με τρόπο που να διατηρεί την υγεία τους, να κατασκευάζει έργα σε αυτά και να τα προστατεύει από όσους σκοπεύουν να τα βλάψουν.

 Όλοι μας όμως πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε την αξία των δασών και για να γίνει αυτό, αρκεί να το διδάξουμε στα παιδιά. Αυτά είναι το μέλλον!Ανάρτηση: 27/3/2017