Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών


  Σε συνεργασία με τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς του τμήματος ένταξης, οι ασκούμενες κοινωνικοί λειτουργοί πραγματοποίησαν ένα πρόγραμμα με θέμα: ¨Η Διαφορετικότητα¨.

  Τα παιδιά του τμήματος ένταξης αρχικά εξέφρασαν τις απόψεις τους για το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια του «διαφορετικού» και έπειτα δημιούργησαν μία κατασκευή κολλάζ, η οποία συμπεριελάμβανε διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικές γλώσσες  και διαφορετικά φαγητά.

  Επιπλέον, τα παιδιά ενημερώθηκαν και συζήτησαν για τα Α.μ.Ε.Α και τις διάφορες μορφές αναπηρίας,  που υπάρχουν. Στόχος του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών για τη διαφορετικότητα, την ενημέρωση και την ομαλή συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Η συμμετοχή των παιδιών ήταν ενεργή και το πρόγραμμα διήρκησε περίπου δύο εβδομάδες.

Aπό την Ευθυμία Τασιοπούλου