Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

   "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-15"

  Μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια,ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Δ΄ τάξης με τίτλο:"Νερό-πολύτιμη πηγή ζωής''.

 Οι μαθητές άκουσαν κι έμαθαν ότι το νερό είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, πληροφορήθηκαν για τη ρύπανση του, άκουσαν τραγούδια που σχετίζονται μ'αυτό, ζωγράφισαν τον κύκλο του νερού, έκαναν σταγόνες και σελιδοδείκτες γράφοντας μέσα τους συνθηματικές λέξεις, πραγματοποιήσαμε τις προβλεπόμενες επισκέψεις μας, γνωρίσαμε λαογραφικά ήθη και έθιμα.

  Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πετύχαμε το σκοπό του προγράμματος μας, μέσα απ' όλες αυτές τις δράσεις μας: να αποκτήσουν οι μαθητές μας περιβαλλοντική συνείδηση, να μην το σπαταλούν άσκοπα κι άδικα, να μάθουν τι είναι εξοικονόμηση νερού. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε αυτό το τόσο πολύτιμο αγαθό να το διατηρήσουμε και να το μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Κι αυτό γιατί, το πόσιμο νερό, είναι μόνο το 3% του συνόλου του νερού που υπάρχει στον πλανήτη μας.

 Οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος:Χατζάτογλου Μακρίνα,Καρπούζης Παναγιώτης.

2014-2015