Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

Δ/ντής:   Δωρόπουλος Σωκράτης  

Α1:        Πέγιος Σταύρος 

Α2:        Παπαδοπούλου Δόμνα  

Β1:        Καλπία Βάια  

Β2:        Σταματία Παπαλεξανδρή  

Γ1:        Αχαρίδου Μαριάνθη  

Γ2:        Μιχαήλ Άννα  

Δ1:       Μακρίνα Χατζάτογλου 

Δ2:       Παναγιώτης Καρπούζης 

Ε1:       Λαδίκου Μαριάνθη

Ε2:       Αδαμοπούλου Στέλλα

ΣΤ1:     Κατερίνα Σκεύα

ΣΤ2:     Τριμπόνια Σοφία 

Τ.Ε.1:    Ιωαννίδου Ελευθερία  - Υποδ/ντρια

Τ.Ε.2:    Δερτούζου Φωτεινή

Τ.Ε.3:    Μαγγίρα Δήμητρα

ΖΕΠ:     Αλή Τζελάλ

Φ.Α.:     Καραθανάσης Αναστάσιος

Φ.Α.:     Καλτσεράς Διαμαντής

Φ.Α.: ΟΛΟ. - Κενανίδης Γρηγόρης

Ξ.Γ.: ΑΓΓΛΙΚΑ - Βασιλική Κωσταρά

Ξ.Γ.: ΑΓΓΛΙΚΑ - Ντόλιου Μαρία 

Ξ.Γ.: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ -  Λεμονούδα Αννέτα

Η/Υ: Μιχαηλίδης Ιωάννης

ΘΕΑΤ. ΑΓΩΓΗ: Μιχαλοπούλου Φωτεινή

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: Φιλίππου Ζωή

ΜΟΥΣΙΚΗ:  Σπανοπούλου Ανέζα   Οι Εκπαιδευτικοί από το 1995 μέχρι το 2012