Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

 Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος ‘Μελέτη Περιβάλλοντος’ και συγκεκριμένα με αφορμή την ενότητα ‘Ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα’ επισκεφθήκαμε σήμερα 30 Οκτωβρίου 2013 (η Γ΄ τάξη) το Δημαρχείο Σαπών.

 Είχαμε ενημερώσει για την επίσκεψή μας και μας περίμεναν. Μας ξενάγησαν στο ισόγειο όπου είναι ο χώρος του Ληξιαρχείου και με απλά λόγια μας εξήγησαν τι συμβαίνει εκεί καθώς και για τα γραφεία όπου εκδίδονται τα πιστοποιητικά.

 Στη συνέχεια ανεβήκαμε στο γραφείο του Δημάρχου όπου βρήκαμε τη γραμματέα του. Της παραδώσαμε ένα γράμμα που είχαμε ετοιμάσει για το Δήμαρχο. Ο ίδιος απουσίαζε αλλά είδαμε το γραφείο του και το χώρο όπου εργάζεται.

 Τέλος πήγαμε στο χώρο όπου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί μας μίλησαν για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όταν προκύπτουν ζητήματα που αφορούν το Δήμο.


Oργάνωση: Τριμπόνια Σοφία - Χατζάτογλου Μακρίνα