Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

 Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου οι μαθητές της Γ΄τάξης επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κομοτηνής, στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος που διοργανώνει το Μουσείο.

 Ο τίτλος του προγράμματος ήταν : «Η λατρεία των Θεών στην Αρχαία Θράκη» και περιλάμβανε τα εξής στάδια:
 1. Συζήτηση σχετικά με έννοιες όπως αρχαιολόγοι, αρχαιολογικά ευρήματα, συντηρήσεις αρχαιοτήτων κτλ.
   2. Παρουσίαση των θεών του Ολύμπου και των συμβόλων τους.
  3. Ομαδική δραστηριότητα: Τα παιδιά βρίσκουν στο Μουσείο σύμβολα ή αντικείμενα που ταιριάζουν σε κάθε θεό.
   4. Ζωγραφική πάνω σε χάρτινα αγγεία του αγαπημένου τους θεού ή συμβόλου του.
   5. Αναπαράσταση από τους μαθητές του ανάγλυφου του Ήρωα Ιππέα.

  Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί:
Βαγενά Πασχαλία, Λαδίκου Μαριάνθη, Καραναστάση Ωραιοζήλη, Δροσίδου Γεωργία


ΜΑΡΤΙΟΣ 2015