Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

Πρόγραμμα Σεξουαλικής Αγωγής

21 Μαρτίου 2013  Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης συμμετείχαν στο πρόγραμμα Σεξουαλικής Αγωγής που διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης (Δράση 6) σε συνεργασία με την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και υλοποιήθηκε από τους ψυχολόγους Αϊσέ Κιρατζή και Αντώνη Πελεκάνο.

 Οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν προβολή σειράς ταινιών μικρού μήκους με στόχο την πληροφόρηση σε θέματα όπως το αναπαραγωγικό σύστημα, η προσωπική υγιεινή και φροντίδα, οι σωματικές αλλά και οι ψυχολογικές αλλαγές που η ανάπτυξη επιφέρει στα παιδιά. Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες κάθε τάξης είχαν την ευκαιρία να βρεθούν με τους ψυχολόγους,  να εκφράσουν απορίες, να μοιραστούν εμπειρίες και μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων να συνομιλήσουν με το αντίθετο φύλο.

 Στόχος της παρέμβασης μας ήταν να προετοιμάσουμε με πλήρη διαφάνεια την ομαλή μετάβαση των μαθητών και μαθητριών μας στην εφηβεία έτσι ώστε να αναπτύξουν μια υγιή σεξουαλική και διαφυλική συμπεριφορά.