Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών


Σας ενημερώνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα ισχύει η δράση "Η τσάντα στο σχολείο" σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Στόχος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία των μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτών των Σαββατοκύριακων.

20-Σεπτεμβρίου

4-Οκτωβρίου - 18-Οκτωβρίου

1-Νοεμβρίου - 22-Νοεμβρίου

6-Δεκεμβρίου - 20-Δεκεμβρίου

10-Ιανουαρίου - 24-Ιανουαρίου

7-Φεβρουαρίου - 21-Φεβρουαρίου

6-Μαρτίου - 20-Μαρτίου

3-Απριλίου

8-Μαΐου - 22-Μαΐου

5 Ιουνίου