Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

(Φωτογραφικό υλικό μόλις παραληφθεί)

  Την Παρασκευή 4 Απριλίου το Ε2 επισκεφθήκαμε το  πυροσβεστικό κλιμάκιο των Σαπών, όπου μας έγινε επίδειξη των πυροσβεστικών μέσων.

 Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά ξεναγήθηκαν στους χώρους της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, έριξαν με τη μάνικα νερό, είδαν τα αυτοκίνητα καθώς και τα υπόλοιπα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι πυροσβέστες για να κάνουν τη δουλειά τους.

  Μας είπαν ότι κάθε όχημα κάνει συγκεκριμένη δουλειά και ότι άλλο όχημα πάει να σβήσει φωτιά στο δάσος και άλλο όταν υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη μέσα στην πόλη.

 Τα παιδιά φύγανε ενθουσιασμένα από την όλη παρουσίαση ευχόμενα στους πυροσβέστες καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που κάνουν.