Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

Δ2: Προϊόντα της ελιάς


  Το τμήμα Δ2 του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών συγκέντρωσε προϊόντα της ελιάς και γεύτηκαν όλοι μαζί αυτόν τον καρπό και τα παράγωγά του.

  Το ελαιόλαδο αποτελεί τη βάση της μεσογειακής διατροφής και η αξία του αναγνωρίζεται από όλους τους λαούς της γης. Το δώρο της Αθηνάς δεν εκτιμήθηκε μόνο από τους Αθηναίους αλλά και από τους σύγχρονους Ευρωπαίους και όχι μόνο. [ΜΑΡΤΙΟΣ 2019]