Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

15 Νοεμβρίου 2017 - Έλεγχος των Βιβλιαρίων


 Στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης των ασκούμενων φοιτητριών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών έγινε συγκέντρωση των βιβλιαρίων των μαθητών προκειμένου να γίνει έλεγχος των ιατρικών εκκρεμοτήτων τους. Έπειτα τα βιβλιάρια παραδόθηκαν στην αρμόδια του Κέντρου Υγείας η οποία πραγματοποίησε τον κατάλληλο έλεγχο.