Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών  Με αφορμή τη 13η Οκτωβρίου, Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών και στο πλαίσιο συνεργασίας με τον Ο.Α.Σ.Π., με στόχο την ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και μαθητές μέσω της διαρκούς ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο σχολείο μας (όπως και σε όλα τα σχολεία της χώρας) η μία από τις τρεις προβλεπόμενες ασκήσεις ετοιμότητας.

  Οι μαθητές είχαν νωρίτερα ενημερωθεί για το φυσικό αυτό φαινόμενο και τις συνέπειές του και για τις ενέργειες που κάνουμε κατά τη διάρκεια του σεισμού και αμέσως μετά από αυτόν.