Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

  ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ

Eδώ μπορείτε να δείτε όλες τις φωτογραφίες

  Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δ1 συμμετέχουν σε  Πρόγραμμα Πρόληψης που υλοποιείται σε συνεργασία με την Δράση 6 (Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης)  με θεματική την συναισθηματική και κοινωνική αγωγή. Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν βιωματικές δραστηριότητες που ενισχύουν την αυτογνωσία και προωθούν την συνεργασία μεταξύ των παιδιών.

  Στις τελευταίες μας συναντήσεις με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού στις 21 Μαρτίου επεξεργαστήκαμε ζητήματα όπως η διαφορετικότητα, η μετανάστευση και ο ρατσισμός. Μέσα από το φωτογραφικό υλικό του JulianGermain ταξιδέψαμε σε τάξεις από διάφορες χώρες του κόσμου, παρατηρήσαμε ομοιότητες και διαφορές με τις τάξεις μας, συζητήσαμε για τις αιτίες που οδηγούν τις οικογένειες στην  μετανάστευση και προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε το φαινόμενο και τα είδη του ρατσισμού.

  Η τάξη μας δημιούργησε μια έκθεση φωτογραφίας στο  διάδρομο θέλοντας να μοιραστεί την εμπειρία και το μήνυμά της με όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου. 

  Υπεύθυνη προγράμματος : Κίρατζη Αϊσέ

  Δασκάλα της τάξης: Σκεύα Κατερίνα

  ΑΛΛΗ ΗΜΕΡΑ...

  Ολοκληρώσαμε μια σειρά 12 συναντήσεων στα πλαίσια της συνεργασίας με το Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης (Δράση 6). Οι συναντήσεις αυτές, με διάρκεια μια διδακτική ώρα, περιλάμβαναν δραστηριότητες βιωματικής μάθησης με σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας.   

  Δραστηριότητες όπως: η δημιουργία έκθεσης φωτογραφίας κατά του ρατσισμού, η προβολή ταινιών μικρού μήκους με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό, το παίξιμο ρόλων για την ανάπτυξη δεσμών εμπιστοσύνης, η εργασία σε ομάδες για την επίλυση συγκρουσιακών καταστάσεων, η ανάγνωση παραμυθιών του κόσμου για την ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας και ο ειλικρινής διάλογος για την διαχείριση έντονων συναισθημάτων που σχετίζονται με την απώλεια και τον αποχωρισμό είναι κάποια παραδείγματα ενδεικτικά των θεματικών που επεξεργαστήκαμε.

 Στόχος μας ήταν η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης κάθε παιδιού και η διευκόλυνση της μεταξύ τους επικοινωνίας  ώστε να αναπτύξουν τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να διαχειρίζονται υπεύθυνα και αποτελεσματικά τις δυσκολίες και τα διάφορα ζητήματα της καθημερινής τους ζωής.

 Για την ολόπλευρη υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών μας έγιναν ατομικές συναντήσεις με την ψυχολόγο όποτε θεωρήσαμε ότι αυτό θα ωφελούσε και επιδιώξαμε την συνεργασία με τις οικογένειες τους μέσα από συναντήσεις στον συμβουλευτικό σταθμό.    

  Υπεύθυνη προγράμματος: Κίρατζη Αϊσέ

  Δασκάλα της τάξης: Σκεύα Κατερίνα