Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

  Στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων – Αγωγής Υγείας που εκπονούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας και σε συνεργασία με την οδοντίατρο του Κέντρου Υγείας Σαπών κ. Γελάτου Ζαχαρούλα, πραγματοποιείται σε όλους τους μαθητές/τριες μας ενημέρωση και φθορίωση της στοματικής τους κοιλότητας.

  Ευχαριστούμε την οδοντίατρο που με προθυμία έρχεται στο χώρο εκδηλώσεων του σχολείου μας και την πραγματοποιεί ανάλογα με το κάθε τμήμα.

Η Διεύθυνση του σχολείου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ...