Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών  Ένα παιχνίδι διαφορετικό από όλα τα άλλα, δημιουργήθηκε από τις ασκούμενες κοινωνικούς λειτουργούς και τα παιδιά από το τμήμα ένταξης, σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς του τμήματος στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης.

    Το παιχνίδι αποτελούνταν από εξήντα κουτάκια με αφετηρία και τέλος, πέντε φιδάκια και τέσσερις σκάλες, ζάρια και πιόνια, τα οποία τα δημιούργησαν μόνα τους από πλαστελίνη. Σε αυτό: τα φιδάκια αντιπροσώπευαν ενέργειες και συμπεριφορές με αρνητικό περιεχόμενο, ενώ οι σκάλες απεικόνιζαν καλές πράξεις και έννοιες, όπως: η φιλία κα η αγάπη. 

    Το παιχνίδι ονομάστηκε από τα παιδιά “ΤΟ ΦΙΔΑΚΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ”.

   Σκοπός του παιχνιδιού ήταν να συζητήσουν τα παιδιά και να προτείνουν θετικές και αρνητικές ενέργειες, τις οποίες θα μπορούσαν είτε να τις υιοθετήσουν στην καθημερινότητα τους είτε να τις αποφύγουν.

 Οι ασκούμενες φοιτήτριες:

Παγάλια Ελευθερία, Τροσίδου Ευστρατία και Τασιοπούλου Ευθυμία.