Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

Φεβρουάριος 2019: Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Κομοτηνή


 Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες των Ε’ και Στ’ τάξεων του σχολείου μας επισκέφτηκαν το 2ο Μειονοτικό Δ.Σ. Κομοτηνής για να γνωρίσουν από κοντά τον εντυπωσιακό κόσμο της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Επρόκειτο για μια παρουσίαση-εργαστήριο 3D Printing, από την υπεύθυνο εκπ/κό του σχολείου κα Μολλά Μαρίνα σε συνεργασία με την Openwise και τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις χρήσεις και εφαρμογές του.

 Κατόπιν επισκέφτηκαν το Θρακικό Μουσείο Παιδείας, όπου στεγάζεται στην Εταιρία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής και ενημερώθηκαν από τον κ.Ι.Σιγούρο, υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων Α’μιας Εκπ/σης του Ν.Ροδόπης. Είδαν την έκθεση παλαιού σχολικού υλικού (φωτογραφίες, εποπτικά μέσα διδασκαλίας, σχολικά εγχειρίδια, μαθητικά θρανία και σχολικούς πίνακες και κατασκευές, φόρεσαν σχολικές ποδιές και έλυσαν πολλές απορίες τους για την τότε εποχή.

(Καρπούζης Π., Καλπία Β., Μιχαήλ Α., Χατζάτογλου Ν. και Ιωαννίδου Ελ.)