Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

Εισαγωγικό σημείωμα


 Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης υλοποιεί ως συντονιστής (για τα έτη 2017-2018 και 2018-2019) το πρόγραμμα Erasmus +, μαζί με εταίρους από την Αυστρία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Λετονία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, με τίτλο «Bringing Europe Home at Schoοl», «Φέρνοντας την Ευρώπη μέσα στο σχολείο», το οποίο είναι μια στρατηγική, διακρατική σύμπραξη με σκοπό να βοηθήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών και να προωθήσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BEHAS έχει ως στόχο να κάνει τις Ευρωπαϊκές ιδέες και αξίες προσιτές στο σχολείο μέσα από τον εορτασμό ορισμένων Ευρωπαϊκών Ημερών οι οποίες είναι:
 1. Η Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών (26/09)
 2. Η Παγκόσμια Μέρα Δασκάλου (05/10)
 3. Η Ευρωπαϊκή Μέρα Προστασίας των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση (18/11)
 4. Η Μέρα της Ευρώπης (09/05)
 5. Η Ευρωπαϊκή Μέρα της Σοκολάτας (07/07)


 Το σχολείο μας επέλεξε ως κύριο θέμα την Ευρωπαϊκή Μέρα της Σοκολάτας κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου (2017-2018) υλοποίησης του προγράμματος και πραγματοποιήθηκαν διάφορες δράσεις από τους εκπαιδευτικούς όλων των τάξεων.
 Στη διάρκεια της δεύτερης περιόδου (2018-2019) έχουν σχεδιαστεί από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης e-learning courses που αφορούν στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων για τις Ευρωπαϊκές Μέρες αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν και να γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών.  Έχει πραγματοποιηθεί ήδη το 1ο e-learning course για την Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών και βρίσκεται σε εξέλιξη το 2ο e-learning course για την Παγκόσμια Μέρα Δασκάλου. Την επιμέλεια των δράσεων που περιλαμβάνει το σχεδιασμό, οργάνωση, συμπλήρωση ειδικής φόρμας-αναφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος και παρουσίασης του υλικού σε ψηφιακή μορφή έχει αναλάβει η εκπαιδευτικός της Αγγλικής Γλώσσας, Βασιλική Κωσταρά.


Τα ονόματα των εκπαιδευτικών του σχολείου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Σωκράτης Δωρόπουλος - Διευθυντής,
Ελευθερία Ιωαννίδου – Υποδιευθύντρια

Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων
Δόμνα Παπαδοπούλου - Βαΐα Καλπία - Άννα Μιχαήλ - Μαριάνθη Λαδίκου - Σταύρος Πέγιος
Σοφία Τριμπόνια - Σταματία Παπαλεξανδρή - Μαριάνθη Αχαρίδου - Μακρίνα Χατζάτογλου
Παναγιώτης Καρπούζης - Αικατερίνη Σκεύα
Η εκπαιδευτικός ΖΕΠ:   Φατμέ Σαρή Σακάλ
Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων:  Βασιλική Κωσταρά – Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας
Στέλλα Φίλιου – Εικαστικός - Γιώργος Κωφίδης – Πληροφορικός - Ανέζα Σπανοπούλου - Μουσικός