Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών


  Οι μαθητές της Α΄τάξης και του Τμήματος Ένταξης του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών συμμετείχαν στη διαθεματική συνεργατική δράση με τίτλο: "Τρέφομαι σωστά- Αθλούμαι συχνά " διάρκειας 6 ( έξι) μηνών από τις 18/11/2015 έως τις 18/5/2016.

 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υλοποιήθηκαν αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, εικαστικές δημιουργίες με στόχο την προαγωγή της αξίας της ισορροπημένης διατροφής και της σωματικής άσκησης.

  Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί :

 Ιωαννίδου Ελευθερία (Τμήμα Ένταξης), Τοπαλίδου Αναστασία (Α2 Τμήμα), Σκεύα Αικατερίνη (Α1 Τμήμα), Σιαψαλάκη Άννα (Παράλληλη Στήριξη), Καραναστάση Ωραιοζήλη (Τμήμα Ένταξης), Ελευθεριάδου Θεοδώρα (Τμήμα Ένταξης).
MA'I'OΣ 2016