Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Α: ΑΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Β1:ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΝΤΑΛΙΔΟY

Β2:ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Γ1:ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ

Γ2: ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δ1 : ΣΚΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Δ2: ΛΑΔΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Ε1: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Ε2: ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΣΤ:1 ΠΕΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΤ2: ΚΑΛΠΙΑ ΒΑΪΑ

ΖΕΠ :ΣΑΡΗ-ΣΑΚΑΛ ΦΑΤΜΕ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ : ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΚΑΛΤΕΡΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΩΝ : ΚΩΣΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ –ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ