Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

Διευθυντής: Δωρόπουλος Σωκράτης

Α1:  Καρακόλη Ευαγγελία

Α2:  Παπαλεξανδρή Σταματία

Β1:  Πέγιος Σταύρος

Β2:  Παπαδοπούλου Δόμνα

Γ1:  Σκεύα Αικατερίνη

Γ2:  Λαδίκου Μαριάνθη

Δ1:  Αχαρίδου Μαριάνθη

Δ2:  Τριμπόνια Σοφία

Ε1:  Χατζάτογλου Μακρίνα

Ε2:  Καρπούζης Παναγιώτης

ΣΤ1: Μιχαήλ Άννα

ΣΤ2: Καλπία Βάια

Φυσική Αγωγή: Καλτσεράς Διαμαντής

Αγγλικά: Κωσταρά Βασιλική-Σουλτάνα

Ολοήμερο: Συμπλήρωση Ωραρίου Εκπ/κών

Τ.Ε. 1: Ιωαννίδου Ελευθερία

Τ.Ε. 2: Δερτούζου Φωτεινή

Τ.Ε. 3: Μαγγίρα Δήμητρα

Τ.Υ.-Ζ.Ε.Π.: Λατήφ Βιλντάν

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ: 13/09/2018