Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

 

  Την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014, οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του σχολείου μας, επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής, στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος που διοργανώνει το μουσείο.

 Ο τίτλος του προγράμματος ήταν: "Τα αρχαία έχουν φωνή".

Αρχικά   οι υπεύθυνοι του προγράμματος συζήτησαν με τα παιδιά για έννοιες όπως αρχαιολόγος, συντηρητής αρχαιοτήτων, ανασκαφή, μουσείο, εκθέματα.

 Στη συνέχεια, με τη χρήση ενός ειδικού εκπαιδευτικού εντύπου, οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες για συγκεκριμένα εκθέματα του μουσείου και ασκήθηκαν στην παρατήρηση μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

  Στο τέλος τα παιδιά ζωγράφισαν κάποιο από τα εκθέματα του μουσείου που τους άρεσε περισσότερο.

  Ευχαριστημένοι από την επίσκεψή μας ευχαριστήσαμε τους υπεύθυνους του προγράμματος και ξεκινήσαμε για την επιστροφή στο σχολείο μας.

  Τους μαθητές συνόδεψαν οι δασκάλες Παπαλεξανδρή Σταματία, Αχαρίδου Μαριάνθη και Λαδίκου Μαριάνθη.