Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

Η εκπαιδευτικός της Α1 τάξης Αχαρίδου Μαριάνθη σε συνεργασία με την ψυχολόγο Αϊσέ Κιρατζή, με αφορμή δυσκολίες που υπήρξαν στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, αποφάσισαν να ξεκινήσουν ένα Πρόγραμμα Πρόληψης και πιο συγκεκριμένα ένα Πρόγραμμα Συναισθηματικής και Κοινωνικής Αγωγής.

Έτσι κάθε Τρίτη, την 5η ώρα, γίνονται στο τμήμα διάφορες δραστηριότητες μέσα από τις οποίες αγγίζονται διάφορα θέματα. Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι οι μαθητές παίζοντας να κατανοήσουν κάποια πράγματα όπως π.χ. από συναισθηματική άποψη:

1.      να διαχειρίζονται το θυμό τους

2.      να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα (έκφραση και σωματική αναπαράσταση)

3.     να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους και την αυτοεκτίμηση, να αποκτήσουν θετική εικόνα του εαυτού τους

4.   να αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές βίας,  την επιθετικότητα, να μην υποκύπτουν σε σχολικούς εκφοβισμούς και να ανακαλύπτουν τρόπους για να επιλύουν συγκρούσεις

5.   να αποκτήσουν μηχανισμούς αυτοελέγχου

6.   να αποκτήσουν ενσυνείδηση, να μάθουν τρόπους και μορφές επικοινωνίας καθώς να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους αλλά και στους συνανθρώπους

Από κοινωνική άποψη:

1.   να μάθουν να αναγνωρίζουν και να τηρούν κανόνες και όρια όπως και να μοιράζονται

2.   να λειτουργούν ομαδικά, να συνεργάζονται, να σέβονται και να αλληλοβοηθιούνται

3.   να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα τους

4.   να κάνουν συμβιβασμούς, να ανέχονται και να αποδέχονται την απογοήτευση

5.   να αποδέχονται τη διαπολιτισμικότητα.

 

Έτσι για παράδειγμα, με αφορμή τη μέρα κατά της σχολικής βίας στις 6 Μαρτίου, οι μαθητές παρακολούθησαν στο διαδραστικό πίνακα δύο παραμύθια. «Τα μπαλόνια της φιλίας» και «Η Μόνα πάει σχολείο». Αφού τα παιδιά είδαν τις εικόνες και άκουσαν τα παραμύθια, ακολούθησε συζήτηση και μετά  έγραψαν συνθήματα κατά της βίας. Κάθε παιδί έπρεπε να σχεδιάσει ένα γράμμα. Όταν ενώθηκαν όλα τα γράμματα προέκυψε το σύνθημα «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ». Έτσι δημιουργήθηκαν δύο αφίσες (φαίνονται στις φωτογραφίες). Η μία έμεινε στην τάξη και η άλλη αφισοκολλήθηκε στην είσοδο του σχολείου μας.

Σε μια άλλη δραστηριότητα τα παιδιά κατασκεύασαν σημαίες από διάφορες χώρες του κόσμου , διάβασαν παραμύθια αυτών των χωρών και έπαιξαν παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά σε αυτές τις χώρες. Με αυτόν τον τρόπο ταξιδέψανε σε άλλους πολιτισμούς και ανακάλυψαν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τα παραμύθια και τα ομαδικά παιχνίδια.

Για να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση και να βοηθήσουμε τα παιδιά να εξοικειωθούν με την εικόνα του σώματος τους ζωγραφίσαμε το περίγραμμα του σώματος κάθε μαθητή και κάθε μαθήτριας σε χαρτί μέτρου. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός σώματος που περιλαμβάνει όλα τα σώματα των παιδιών και το συλλογικό αυτό σώμα ονομάστηκε από τα ίδια τα παιδιά «Οι πρώτοι».   

Πολύτιμη σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι και η συνεργασία που έχουμε με τους γονείς. Η συνεργασία της τάξης μας με το Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης (Δράση 6.2) είχε σαν αποτέλεσμα να αλλάξει η δυναμική της.