Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

  Απλά βήματα που προτείνει η Greenpeace για την οικονομικότερη χρήση του αυτοκινήτου και την ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στις πόλεις.

1. Επιλέξτε τα μέσα συλλογικής μεταφοράς όπου είναι δυνατό. Οι υπηρεσίες τους έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν και παρέχουν τις περισσότερες φορές μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια.

2. Περπατήστε στις μικρές αποστάσεις ή χρησιμοποιείστε ποδήλατο. Σας βοηθά να κρατηθείτε σε φόρμα και, επιπλέον, προστατεύετε το περιβάλλον.

3. Προτιμήστε ένα αυτοκίνητο χαμηλής κατανάλωσης (και άρα χαμηλών εκπομπών ρύπων) από ένα αντίστοιχο ενεργοβόρο μοντέλο. Μην ξεχνάτε ότι τα καύσιμα αποτελούν περίπου το 20% του συνολικού κόστους ενός αυτοκινήτου. (για σχετικές πληροφορίες επισκεφτείτε το www.seea.gr)

4. Από τη νέα χρονιά, θα είναι διαθέσιμα και στην ελληνική αγορά βιοκαύσιμα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο αυτοκίνητό σας. Προτιμήστε τα, αφού βοηθούν στην καταπολέμηση του νέφους.

5. Προσαρμόστε τον τρόπο οδήγησής σας για να κάνετε εξοικονόμηση καυσίμων και να μειώσετε τη ρύπανση. Οδηγώντας ‘οικολογικά’ πετυχαίνετε: - 10-15% λιγότερη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπών ρύπων. - 10-25% λιγότερα ατυχήματα και βελτίωση της οδικής ασφάλειας. - Σημαντική μείωση της ηχορύπανσης. - Μείωση κόστους για καύσιμα, συντήρηση οχήματος και ασφάλιση. - Αύξηση της άνεσης μεταφοράς για τον οδηγό και τους επιβάτες. - Ίσος χρόνος ταξιδιού σε σύγκριση µε το συνήθη τρόπο οδήγησης. Πώς γίνεται αυτό; - Οδηγείτε µε υψηλή σχέση μετάδοσης (μεγάλη ‘ταχύτητα’) στις χαμηλές στροφές του κινητήρα. - Προβλέψτε την απαιτούμενη επιτάχυνση ή επιβράδυνση ανάλογα µε τις συνθήκες κυκλοφορίας. - Επιταχύνετε γρήγορα το αυτοκίνητό σας. - Κάντε γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων προς τις υψηλές σχέσεις (ταχύτητες) και καθυστερήστε τις αλλαγές προς τις μικρές σχέσεις μετάδοσης (με άλλα λόγια οδηγείτε όσο είναι δυνατό με τετάρτη ή πέμπτη). - Αποφύγετε κάθε άσκοπη επιβράδυνση, φρενάρισμα ή αλλαγή ταχύτητας.

6. Ελέγχετε τακτικά τα λάστιχα του αυτοκινήτου σας. Μια μικρή απόκλιση από το κανονικό φούσκωμα, μπορεί να σας κοστίσει πολλά. Αν τα λάστιχά σας δεν είναι φουσκωμένα στη σωστή πίεση που προβλέπει ο κατασκευαστής, τότε καταναλώνετε 1,2-3,7% περισσότερο καύσιμο (ανάλογα με την ταχύτητα). Το σωστό φούσκωμα θα σας εξοικονομήσει κατά μέσο όρο 25 λίτρα καυσίμου το χρόνο! Σημειώσεις προς συντάκτες