Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών


 Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Τμήματος Α2 και του Τμήματος Ένταξης συμμετείχαν στη διαθεματική συνεργατική δράση με θέμα: " Κυκλοφοριακή Αγωγή- Αεροφόροι τρόποι μετακίνησης" με στόχο στην παροχή γνώσεων σχετικά με τους αειφόρους τρόπους μετακίνησης, την κυκλοφοριακή αγωγή και το περιβάλλον.

 Στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές συμμετείχαν και στην καμπάνια του Ευρωπαϊκού Δικτύου για Παιχνίδι Κυκλοφοριακό Φιδάκι (ΠΚΦ) – Traffic Snake Game (TSG), διάρκειας δύο εβδομάδων, με στόχο την ενθάρρυνση των μαθητών των γονέων και των εκπαιδευτικών να υιοθετήσουν το περπάτημα, τη χρήση ποδηλάτου ή την από κοινού χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κατά τη μετακίνησή τους προς και από το σχολείο.

Ιωαννίδου Ελευθερία, Τοπαλίδου Αναστασία
Ελευθεριάδου Θεοδώρα ,Καραναστάση Ωραιοζήλη, Σιαψαλάκη Αννα


Ανάρτηση: Ιούνιος 2016