Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

ΤΜΗΜΑΤΑ

Α1

Α2

Β1

Β2

Γ1

Γ2

Δ1

Δ2

Ε1

Ε2

ΣΤ1

ΣΤ2

Τ.Ε.

ΑΓΟΡΙΑ

5

5

8

8

11

11

12

12

10

10

8

8


ΚΟΡΙΤΣΙΑ

9

10

6

6

7

4

6

6

8

6

10

10


ΣΥΝΟΛΟ

14

15

14

14

18

15

18

18

18

16

18

18

16

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΑΡΣΑΚΕΙΟ

ΒΕΛΚΙΟ

ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ

ΛΟΦΑΡΙΟ

ΠΡΩΤΑΤΟ

ΣΥΚΟΡΡΑΧΗ

ΑΜΦΙΑ

ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ

ΣΑΠΕΣ

ΔΥΝΑΜΗ

7

1

1

11

3

7

7

1

156

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ

ΡΟΜΑ

145

33

16