Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

 

 Στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας με τίτλο ''Εγώ-ένας ξεχωριστός άνθρωπος'' τα 2 τμήματα της Δ τάξης συγκεντρώθηκαν για δεύτερη φορά και με την καθοδήγηση των δασκάλων τους,αφού πρώτα χωρίστηκαν σε ομάδες άρχισαν να ξεδιπλώνουν κρυφές πτυχές του εαυτού τους. Παραδείγματος χάρη:

   Πώς επιλέχθηκε τ΄ όνομά τους.

   Τι ιδιαίτερες ικανότητες-δεξιότητες έχουν.

   Τι πράγματα μπορούσαν να κάνουν πριν από 3-5 χρόνια,

   Τι κάνουν τώρα και τι πιθανόν μπορούν να κάνουν μετά από 3-5 χρόνια.

  Τα παιδιά το διασκέδασαν, έμαθαν καινούργια πράγματα για τους φίλους τους, αφού υπήρχαν πολλές εκπλήξεις. Ο λόγος που αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό είναι να κάνουμε τα παιδιά να νιώσουν ωραία και κατά δεύτερο λόγο να συνειδητοποιήσουν ότι ο καθένας απ' αυτούς είναι ένας τελείως ξεχωριστός και συνάμα μοναδικός άνθρωπος.

  Οι υπεύθυνοι του προγράμματος: Παναγιώτης Καρπούζης,Μακρίνα Χατζάτογλου.