Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ) - Ε' & ΣΤ' ΤΑΞΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Τ.Ε.-ΖΕΠ [ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Γ2- ]

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ (ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ): Δ'  ΤΑΞΗ

"ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ" :  Γ2': ΤΑΞΗ

"ΜΕΛΕΤΩ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ" : ΣΤ' : ΤΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΙΠΕ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Ε' & ΣΤ'

"BEHAS.... με σοκολάτα !!!" ΣΤ'