Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Τμήματος Ένταξης του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών, συμμετείχαν στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας : «Τι θα φάμε σήμερα;», που στοχεύει στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών.

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μελέτησαν όλα τα είδη τροφών, διέκριναν τις ωφέλιμες από τις βλαβερές τροφές, ενημερώθηκαν για τις θετικές, αλλά και τις αρνητικές συνέπειες κάθε κατηγορίας τροφών στον οργανισμό, όταν αυτές δεν προσλαμβάνονται στις σωστές ποσότητες και κατάφεραν να αλλάξουν ως ένα βαθμό τις κακές διατροφικές τους συνήθειες, επιλέγοντας την κατάλληλη για την ανάπτυξη και την υγεία τους διατροφή.

 Παρακάτω, ακολουθούν φωτογραφίες από το πρωινό που οργάνωσαν οι μαθητές και οι μαθήτριες, τις κατασκευές τους αλλά και τις αθλητικές ασκήσεις στις οποίες συμμετείχαν.

Αναρτήθηκε: 23/05/2016