Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών

  Στα πλαίσια της διαθεματικής μας εργασίας, σήμερα μαζευτήκαμε στο τμήμα μας και οι 20 μαθητές/τριες των Τ.Ε και ετοιμάσαμε μια μικρή δραστηριότητα σχετικά με το έθιμο της βαρβάρας.

 Αρχικά τους μιλήσαμε και τους δείξαμε στον Η/Υ το βίο της Αγίας Βαρβάρας και τις δύο εκδοχές για τη βαρβάρα ή ασουρέ. Έπειτα μιλήσαμε, δείξαμε, μυρίσαμε και δοκιμάσαμε ξηρούς καρπούς που χρησιμοποιούμε στην παρασκευή της βαρβάρας.

 Τελικά, βράσαμε το σιτάρι και βοηθήσαμε όλοι τόσο στην παρασκευή της όσο και στη δοκιμή της... ελάτε να σας κεράσουμε!!!

Τα Τ.Ε :  Ιωαννίδου Ελευθερία & Ελευθεριάδου Θεοδώρα.